DHML

OZNAM

OZNAM: Pre zväzové povinnosti viacerých mužstiev sa prekladá DHML v Nitre nasledovne: 18. 2. na