Zmena tréningov!

Z dôvodu veľkej maródky detí sme zrušili tréningy v čase 16:45. Všetky deti budú mať spoločné tréningy o 18:00, počínajúc dnešným dňom.

Iba v stredu 7.2.2018, kedy sa o 18:00 hrá zápas so Speeders BA, deti ktoré nejdú na zápas, budú mať tréning o 16:45.