fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. V II. oddieli vyhlásenia uveďte údaje o prijímateľovi (ak nie je vypísané).
  IČO: 42425930 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje z ľava)
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): TITANI – občianske združenie pri hokejovom klube TITANI Nitra
  Sídlo: Tr. A. Hlinku
  Číslo: 18
  PSČ: 94901
  Obec: Nitra
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020   na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Ďakujeme všetkým čo sa rozhodli darovať 2% z dane klubu HK TITANI NITRA a podporiť tak rozvoj mládeže.

TITANI – občianske združenie pri hokejovom klube TITANI Nitra

IČO: 42425930

DIČ: 2120004744

Forma: občianske združenie

Adresa: Tr.A.Hlinku 18, 949 01 Nitra

IBAN: SK62 0900 0000 0050 6864 5908